9. maaliskuuta 2015

Miksi yliopisto ei ole koulu, eikä sen pidä kouluksi tuleman?Toimittaja Anna-Sofia Berner kritisoi Helsingin Sanomien sunnuntaisivulla 8.3.2015 suomalaista yliopisto-opetusta ja vaati koulumaisuutta myös korkeimman akateemisen opetuksen ”pyhättöihin”. Bernerin juttu oli otsikoitu ”Yliopiston pitäisi olla koulu” ja kirjoituksen kärkikritiikki oli suomalaisen yliopistomaailman opettamisen vieroksunnassa. 

Bernerin kritiikki on helppo entisenä maisteriopiskelijana, nykyisenä opettajan ja opinto-ohjaajan pätevyyden omaavana tutkijana helppo allekirjoittaa. Opetus on joutunut yliopistoissa lapsipuolen asemaan tutkimuksen kustannuksella. Julkaiseminen varsinkin korkealle JUFO-rankatuissa kansainvälisissä journaaleissa on tullut tutkijoiden päätehtäväksi. Kansainvälistä verkostoitumista hoidetaan konferensseissa, mikäli rahaa riittää. Muu aika meneekin rahan hankkimiseen, koska yliopistot pyörivät entistä enemmän perusrahoituksen sijaan ulkopuolisella rahalla. Tässä myrskyssä opetustehtävissä oleville jää entistä vähemmän aikaa panostaa opetukseen, mikä on todella suuri sääli. 

Berner on oikeassa kritisoidessaan nykymenoa. Valitettavan suuri osa yliopisto-opetuksesta perustuu edelleen massaluentoihin, joissa opiskelijat ovat lähinnä passiivisia kaatopaikkoja, joihin luennoitsija yrittää tietonsa kaataa. Tentissä käydään oksentamassa paperille se, mikä on ulkoa opeteltu. Pahimmillaan yliopistosta on tullut vanhan pedagogiikan koulu, jossa opintopisteiden suorittaminen ja sillä tavalla rahan hankkiminen yliopistolle on opiskelijoiden päätehtävä. 

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja ja valtio-oppinut Petri Koikkalainen kysyi taannoin blogitekstissään onko kenenkään etu, että valtio näkee yliopistot ennen kaikkea laitoksina, joissa toimitaan tieteellisen kilpailun, markkinoiden ja poliittisten intressien ristipaineessa. Yliopistoista on tullut sivistyksen, tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen antamisen sijaan tuotantolaitoksia. Ne tuottavat broilerien sijaan tehotuotannolla kandidaatteja, maistereita, tohtoreita ja artikkeleita. Pisteitä lasketaan tarkkaan, koska raha perustuu niihin. 

Tuotantolaitoksessa laatu kärsii helposti. Kansainvälisiin journaaleihin kirjoittaminen vaatii tieteellistä tasoa, mutta jokainen voi JUFO-tietokantaa selaillessaan huomata kuinka valtava määrä tieteellisiä journaaleja on. Valtavaan massaan mahtuu helposti sisällöltään ja tieteelliseltä arvoltaan irrelevanttia materiaalia. Opetuksesta on tullut tuotantolaitoksessa riippakivi, koska se ei suoraan tuota rahaa. Opiskelijoiden valmistuminen ei ole kiinni opetuksen laadusta. Opintopisteet saa kirjatentistä, ja se on vieläpä harjoituskurssia halvempi tapa tuottaa lisäarvoa.

Bernerin kritikoi opetuksen laadun lisäksi ohjauksen puutetta. Yliopisto-opintojen keskeyttäminen tai ”katoaminen” tuotantolaitokseen ovat aitoja vaaroja nuorelle ylioppilaalle. Onneksi moni yliopisto on alkanut panostaa opintojen ohjaukseen, sillä valtion ruoskaniskujen myötä kaksiportainen opintotukimalli ei mahdollista harha-askelia. Yliopistot joutuvat näin maksamaan valtion opintotukipolitiikan aiheuttamien sudenkuoppien korvauksen. Positiivista tässä on, jos (ja kun) ohjaus saadaan vihdoin yliopistoissakin osaksi järjestelmää. Se ei tarkoita akateemisesta vapaudesta tinkimistä tai holhoamista vaan opiskelijoiden tukemista opintopolulla. Viime kädessä se on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Mutta palataan siihen kouluun. Bernerin mukaan ”yliopistohan on parhaimmillaan koulu. Paikka, jossa opitaan ja jaetaan opittua.” Tässä Bernerin hyvä kritiikki nykyistä tuotantolaitosyliopistoa kohtaan menee vikaraiteille. Koulu ei pelasta yliopistoa. Korkea-asteella toimii jo nyt koulu, on toiminut monin paikoin jo yli 20 vuotta. Näitä kouluja kutsutaan ammattikorkeakouluiksi. Niiden keskiössä on teorian ja käytännön yhteensovittaminen. Niissä on lukujärjestykset. Niille on duaalimallissa tärkeä paikkansa.

Yliopisto sen sijaan ei ole koulu. Eikä sen pidä kouluksi tulla. Valitettavan moni nykyopiskelija puhuu koulusta, välitunneista ja opettajista, koska tuotantolaitosyliopiston liukuhihnalla ei ole enää tilaa akateemiselle vapaudelle, kasvulle ja ajattelulle. Koulu myös passivoi. Oppilaat ovat pahimmillaan koulussa resurssi, jota sivistetään ja opetetaan. Parhaimmillaan koulu toki huomioi oppilaansa ja kysyy heidän mielipidettään. Lähtökohtaisesti koulussa on kyse yliopistoa voimakkaamasta valtasuhteesta, jossa (alaikäiset) oppilaat ovat opettajien alapuolella. 

Yliopiston ajatuksen pohjalla on yhteisö ja yhteisöllisyys. Opiskelijat ovat (tai heidän pitäisi olla) yhteisön täysivaltaisia jäseniä. Toki professorit, yliopistolehtorit ja muut arvostelevat heidän suorituksiaan, mutta yhteisössä jäsenet ovat toisiaan varten. Yhteisön voimavara ovat jäsenet ja heidän erilaisuutensa. Yliopistosta häviää, ja on jo osin hävinnyt, jotain olennaista, kun siitä puhutaan koulukielellä. 

Bernerin esille nostamat ongelmakohdat vaatisivat muutosta, mutta tutkimus- ja innovaationeuvoston visiot eivät paljoa lupaa.  Nykykehityksellä Bernerin toive toteutuu. Yliopistosta tulee koulu, jossa annetaan viisivuotisopetusta tavoitteena korkea maisterituotanto ja tuottavuus. Koulussa käydään tunneilla, joissa opetusta annetaan joko muulta työltä liikenevällä ajalla tai tuntiopettajien voimin. Tutkimuksen ja opetuksen yhteys katkeaa. 

Samaan aikaan moderni pedagogiikka yrittää vallata alaa kouluissa. Oppilaslähtöinen oppiminen, innovointi ja uteliaisuus ovat uuden koulun iskulauseita. Ehkä tulevaisuuden Suomessa yliopistot, oppimisen, oivaltamisen ja kasvun keskukset löytyvätkin sieltä perus- ja toiselta asteelta. Korkealle jää tilaa vain tuotantolaitos-kouluille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti